סגולה לבריאות ורפואה

ספר התורה הפלאי, כך נקרא ספר התורה שעצר את המגיפה בשנת תקי"ג בעיירת מעזיבו'ז,
מגיפה קשה ומרה השתוללה ופגעה כמעט בכל בית, פנו בבכיות תושבי העיר היהודים לצדיק הגר בתוכם, לבעל שם טוב הקדוש שיתפלל ויעתיר עבורם, והוא במענה לבקשתם הורה לכתוב ספר תורה בהשתתפות כל תושבי העיירה.
עשו כך תכף ומיד, ואכן נעצרה המגיפה!
וכך זכה ספר התורה החדש לכינוי הנפלא – די מופת ספר תורה!
מסיפור עוצמתי זה, נלמד לדורות כוחו הסגולי של כתיבת ספר תורה ככח לעצירת מגיפה ולבריאות איתנה,
בספר הקדוש יסוד ושורש העבודה כתוב שהכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים!
כל אחד ודאי רוצה ומייחל שהוא והיקרים לו יתמידו בבריאותם, ואם חלילה חולים הם, שיתרפאו ויחזרו בקרוב לאיתנם, מוכנים עבור כך להוזיל מכספם, להתרוצץ ולהשיג רופאים, תרופות וחוות דעת ממומחים
וכאן מגיע לפתחיכם, סגולה בדוקה ונפלאה שבסייעתא דשמיא תגן עליכם, על יקירכם וידידכם מכל רע!

סגולות נוספות