סגולה ללידה ולילדים

בס"ד

ילדים, מילה קסומה שמקופלת בה כ"כ הרבה רגשות, ציפייה, תקווה, ייחול , רצון, אהבה עד כלות, המשכיות וחלומות-

 להביא פירות, לראות דור המשך, ולגדל ילדים ההולכים בדרך הטוב . 

כיצד אפשר לנסות לפתוח פתח, להגיע לישועה המיוחלת ולצאת לדרך חדשה ושמחה.

ביד הבורא המפתח, מפתח החיה שלא נתנה לשום מלאך או שליח, והוא – הבורא כותב בספר

"זה ספר תולדות אדם".

הסבר עמוק יש לו לפסוק זה, שהספר המדובר הוא ספר התורה, ובו יש תולדות כל האדם

מכאן נלמדת סגולה נפלאה שכתיבת ספר תורה הוא סגולה לזרע של קיימא כפי שמביא בעל משנת אברהם הכותב: "ואפשר על סמך זה, נהגו גדולים וצדיקים לצוות לחשוכי בנים ר"ל לכתוב ספר תורה כי הוא סגולה לפריה ורביה" ואומר ה"אמרי שפר" בעיני ראיתי אישה שנפקדה לאחר שש עשרה שנות עקרות, תכף ומיד חצי שנה לאחר כתיבת ספר תורה!

לא רק בשלב ההמתנה, כתיבת ספר התורה היא זו העלולה בסייעתא דשמיא להביא לישועה, גם בהמשך הדרך, בציפייה ובתקווה לילדים טובים ר' חיים פלאג'י מגדולי המקובלים מסביר בדרך סוד שכתיבת ספר התורה סגולה לבנים כשרים והגונים.

וכן כתוב בספר החינוך כי "ע"י כתיבת ספר תורה זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו.

הבטחה וסגולה לילדים כשרים וחכמים, האם לא נחפוץ בכך?!

סגולות נוספות