סגולה לפרנסה

סגולה לפרנסה

אמרו חז"ל (ירושלמי סוף ביכורים) כל המקיים ס"ת בביתו עליו הכתוב אומר: הון ועושר בביתו,

ז"א בזכות ספר התורה בבית, יבורך בעושר והון רב,

וממשיך הירושלמי –  ומי שבידו לקיים מצוות כתיבת ס"ת ואינו מקיים בא לידי עניות.

אלו דברי חז"ל הקדושים, המביאים ומבארים היכן וכיצד כדאי להשקיע

עמ"נ לזכות בברכת העושר וההצלחה המיוחלת

אך ספר תורה שלם, הוא עלות גבוהה שאך מעטים יכולים לעמוד בה.

כאן מגיעה לעזרתנו דעת כמה מהראשונים  – שניתן לקיים מצוה זו גם בשותפות-

שמתאגדים וכותבים ספר תורה יחד קבוצת אנשים.

ומביא הכתב סופר בשם אביו הח"ס זי"ע שכתיבת ס"ת משפיעה שפע ברכה ועושר,

והוסיף ואמר שיש בה סגולה להרבות שפע והצלחה,

כך שנותר לנו רק להשקיע כאן ועכשיו בסגולה המיוחדת, לרכוש אות בתורה, להיות שותף בכתיבתה  ובעזרת ה' לקצור פירות, ברכה והצלחה

סגולות נוספות